Podlaska Stacja Przyrodnicza NAREW


Podlaska Stacja Przyrodnicza NAREW od 2004 roku zajmuje się działalnością ekologiczną, związaną z ochroną przyrody i środowiska, propagowaniem rozwoju proekologicznych wzorców przedsiębiorczości w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju oraz edukacją służącą zachowaniu środowiska naturalnego i kulturowego. Celami statutowymi PSP NAREW są: 1. Inspirowanie i prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. 2. Propagowanie rozwoju proekologicznych wzorców przedsiębiorczości w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju społeczno–gospodarczego. 3. Działalność oświatowa w tym edukacja służąca zachowaniu środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego. PSP NAREW wraz z Partnerami z Polski, Włoch i Portugali realizuje projekt Europejskie Centrum E-kształcenia Zielonych Zawodów „PROGREEN”, współfinansowany z programu Erasmus+.

Dane firmowe

Adres: ul. Lipowa 16/47 15-427 Białystok

Tel: +48.501704577

NIP: 542-28-70-513

Adres korespondencyjny

Podlaska Stacja Przyrodnicza NAREW

Krynica 44

19-104 Krynica

PROGREEN

Zielona gospodarka to moda, czy szansa na rozwój i tworzenie nowych miejsc pracy ?

 

Podlaska Stacja Przyrodnicza „NAREW”, Partner w międzynarodowym projekcie PROGREEN zaprasza do korzystania z platformy edukacyjnej: 

  

https://elearning.progreenproject.eu/

 

Platforma edukacyjna została opracowana w ramach projektu Europejskie Centrum E-kształcenia Zielonych Zawodów „PROGREEN”, współfinansowanego z programu Erasmus + i odpowiada na potrzeby eko edukacji. Celem projektu było zwiększenie dostępności do szkoleń, kursów zawodowych w zakresie podnoszenia umiejętności i kompetencji oraz świadomości w obszarze zielonej gospodarki. Projekt był realizowany przez 24 miesiące przez 6 Partnerów z trzech krajów: Polski, Włoch i  Portugali.

 

Platforma jest dostępna w czterech wersjach językowych: polski, angielski włoski, portugalski oraz  jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Realizacja kursów na platformie pozwala na  zdobycie nowych kompetencji i umiejętności oraz zwiększanie świadomości w obszarze zielonej gospodarki. Kursy modułowe są oddane do użytku na zasadzie licencji otwartej. Wystarczy zalogować się na platformę, zapoznać z instrukcją i będzie można w  dowolnym miejscu i czasie realizować wybrane szkolenie,  powtarzać materiał oraz  zweryfikować swoją wiedzę on-line.

 

Na platformie PROGREEN znajdziecie Państwo materiały edukacyjne do podnoszenia kwalifikacji i kompetencji w obszarach edukacji ekologicznej oraz w obszarze kompetencji kluczowych pn: Eko -edukator, Doradca ds. wdrażania zielonych rozwiązań, Projektant przydomowych oczyszczalni ścieków, Producent zdrowej żywności, Producent- zbieracz ziół, Instalator zielonych urządzeń energetycznych, Ekspert zarządzania energią odnawialną, Instalator kolektorów słonecznych, Instalator budowy systemów izolacyjnych, Inicjatywność i Przedsiębiorczość.

 

Opracowanie materiałów edukacyjnych zostało poprzedzone badaniami potrzeb kompetencyjnych pracodawców w obszarze zielonych miejsc pracy oraz opracowaniem profili kompetencyjnych. Taka konstrukcja projektu powoduje, że programy szkolenia dostosowane są do faktycznych  potrzeb pracodawców, zielonej gospodarki, rozwoju przedsiębiorczości.

 

Prosimy o zalogowanie się na stronę platformy:  

 

https://elearning.progreenproject.eu/

Po zalogowaniu się będzie dostępny  mechanizm automatycznej rejestracji, należy podać  dane do rejestracji. Po zarejestrowaniu się otrzymacie Państwo maila z potwierdzeniem rejestracji i możecie  korzystać z platformy PROGREEN.

 

Tutaj można pobrać materiały szkoleniowe, powstałe w czasie realizacji projektu w 4 wersjach językowych - linki poniżej:

wersja polska -> pobierz PL
wersja angielska -> pobierz ENG
wersja włoska  -> pobierz IT
wersja portugalska -> pobierz PT